Здравейте последователи,

В страната и света положението e повече от критично! Въпреки изявленията на правителството и президента, първата линия с вируса са всъщност фармацевтите в аптеките. Ако един фармацевт бъде заразен с COVID-19, той има реалната опасност да зарази средно 100 човека на ден. При средно 14 дни без симптоми, то броя на заразените само от един фармацевт може да достигне 1400 души. За фармацевтите също няма осигурени от държавата специални предпазни облекла. Тоест необходимо е да се въведе дисциплина и ред за посещенията на аптеките, за да опазим фармацевта и собственото си здраве.

Ето защо СЪВЕТИТЕ НА ФАРМАЦЕВТА  ви отправят следните препоръки за посещение в аптеката:

  1. Ограничете посещението в аптеката на възрастни хора. По възможност нека младите, пълнолетни членове на семейството, се включат в осигуряването на медикаментите!
  2. Посещавайте аптеката само в краен случай!
  3. В аптеката влизайте само, ако вътре има по-малко от 2-ма други посетителя!
  4. При влизане в аптеката носете предпазно средство на устата и носа си. Това не е задължително да са маски, може да бъде и просто шал или самоделно направена маска.
  5. Бъдете търпиливи, всеки ще бъде обслужен.
  6. След напускане на аптеката не пипайте очите си и носа преди да измиете ръцете си старателно със сапун в продължение на поне 30 сек!
  7. Проявете разбиране ако фармацевтите са изморени и ви обслужват бавно. Натоварването върху тях огромно.

КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО АПТЕКИТЕ ЗАТВОРЯТ, ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ФАРМАЦЕВТИТЕ?

Ако не бъдат спазени описаните по-горе препоръки има реална възможност броя на заболелите фармацевти да се увеличи и това да доведе до затваряне на голям брой аптеки. Това само по себе си би означавало:

  1. Ограничаване достъпа до медикаменти от първа необходимост!
  2. Колапс на цялата система на здравеопазване, поради не възможност за своевременно снабдяване с изписаните от лекарите медикаменти за лечение.

ПАЗЕТЕ ФАРМАЦЕВТА! ТОЙ СЪЩО Е МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ И СЕ ГРИЖИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ! ПОСТАВЯЙКИ НЕГОВОТО ЗДРАВЕ НА ОПАСНОСТ, ВИЕ РИСКУВАТЕ ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ТОВА НА ГОЛЯМ БРОЙ ДРУГИ ХОРА!