Уважаеми последователи,

в последните няколко седмици из аптеките упорито се търси Бромхексин. Причината за това е оповестени в медиите данни за добър ефект в лечението на кашлицата при COVID-19.

Настоящата публикация има за цел да Ви информира за действието на Бромхексин и активения му метаболит.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БРОМХЕКСИНЪТ?

Съгласно кратката характеристика на продукта БРОМХЕКСИН е средство втечняващо бронхиалния секрет . Механизмът му на действие се изразява в:

 1. Намаляване вискозитета на бронхиалния секрет;
 2. Увеличаване нивото на специфични белтъци на имунната система (гама-глобулини);
 3. Улесняване проникването на ензими, играещи ролята на антибактериални агенти(лизозими);
 4. Увеличаване пропускливостта на бронхиалната лигавица;
 5. Увеличаване дебелината до оптимални граници на защитния течен слой, покриващ дихателните пътища (зол-слоя);

В резултат на това се :

 1. улеснява отхрачването;
 2. подобрява дишането;
 3. подобрява първичният защитен механизъм, мукоцилиарният клирънс,
 4. увеличава движението на бронхиалния секрет;
 5. допринася за получаване на по-висока концентрация в областта на дихателните пътища при едновременен прием на някои антибиотици (амоксицилин, цефалексин,ампецилин);
 6. създават оптимални условия за ефективни движения на ресничките в бронхите, които извеждат слузта, бактериите, извън белите дробове;

НО В ЧЕРНИЯ ДРОБ БРОМХЕКСИНА СЕ ПРЕОБРАЗУВА ДО 10 ВЕЩЕСТВА (МЕТАБОЛИТИ), КАТО НЕГОВИЯТ ОСНОВЕН МЕТАБОЛИТ Е АМБРОКСОЛОВ ХИДРОХЛОРИД. АМБРОКСОЛЪТ ПРИТЕЖАВА ИЗРАЗЕНА АКТИВНОСТ И ПОДОБНО ДЕЙСТВИЕ.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АМБРОКСОЛЪТ?

Амброксол е активеният метаболит на бромхексин. В различни проучвания за него се наблюдават ефекти:

1.улесняващи отхрачването;

2.стимулиращи ефективните движения на ресничките в бронхите;

Отстраняването на секрета се осъществява чрез намаляване вискозитета на бронхиалния секрет и стимулирането на мукоцилиарния клирънс.  При амброксола се съобщават данни за засилена пропускливост на бариерата между съдовете и бронхиалния тракт. При едновременен прием на амброксол с антибиотиците амоксицилин, цефалексин или ампецилин може да се спомогне за получаване на по-висока концентрация в дихателните пътища на тези антибиотици.

АМБРОКСОЛ ИЛИ БРОМХЕКСИН ДЕЙСТВА ПО-БЪРЗО И ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛНО?

Приложени през устата (перорално):

БРОМХЕКСИН достига ефективна концентрация след около 1 час и продължителността на действието му е средно 6 часа.

Средно ефектът при АМБРОКСОЛ настъпва 30 минити и продължава 6-12 часа в зависимост от концентрацията на еднократната доза ( 30 или 60 мг).

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:

Реално основното действие на БРОМХЕКСИНА се дължи на активния му метаболит АМБРОКСОЛ.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ЗАМЕНИ БРОМХЕКСИН С АМБРОКСОЛ?

ПРОСТО ПОПИТАЙТЕ ФАРМАЦЕВТА В НАЙ-БЛИЗКАТА АПТЕКА!