Станимира Чакалова

 Магистър фармацевт – управител

Снежина Михайлова

 Магистър фармацевт

Ирина

Помощник фармацевт

Валентина Иванова

Помощник фармацевт