Людмила Минева

 Магистър фармацевт – управител

Нина Кофова

 Помощник фармацевт

Мария Пенчева

 Помощник фармацевт