Анелия Найденова-Крълева

 Магистър фармацевт – управител