Ралица Николова

 Магистър фармацевт – управител

Илиян Матушев

 Магистър фармацевт