Екатерина Нанова

Управител аптека, Магистър фармацевт

Румяна Бориславова

Магистър фармацевт

Таня Шаханска

Помощник фармацевт