Людмила Ихтиманлийска

 Магистър фармацевт – управител

Виктория Келешева

 Магистър фармацевт