Вероника Христова

 Магистър фармацевт – управител

Донка Узунова

 Помощник фармацевт