Стиляна Ангелова

 Магистър фармацевт – управител

Кристина Ставракиева

 Помощник фармацевт