Денис Шех

 Магистър фармацевт – управител

Саня Алексов

 Магистър фармацевт

Таня Чилева

 Помощник фармацевт