Общи положения

С ползването на savetitenafarmacevta.bg потребителят се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията не устройва потребителя, молим го да не ползва настоящия блог. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на savetitenafarmacevta.bg.

Съдържание на блога

Savetitenafarmacevta.bg съдържа…

Авторски права

Съдържанието на savetitenafarmacevta.bg, всички текстове и изображения, начинът на подредба и структуриране на информацията са собственост на savetitenafarmacevta.bg и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Позволено е използването на този блог, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.

Публикуване и разпространение на текстови материали или изображения се допуска само с посочване на източника и линк към savetitenafarmacevta.bg

При информация, че материали, публикувани на savetitenafarmacevta.bg, нарушават нечии права на интелектуална собственост, можете да се свържете с нас или да посетите удобен за вас офис.

Точност и достоверност на информацията

Публикуваното на блога съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. 

Savetitenafarmacevta.bg не гарантира, че блогът не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем. Savetitenafarmacevta.bg си запазва правото да редактира блога си и да прекратява достъпа до него по всяко време. Savetitenafarmacevta.bg се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на блога си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени. Коментари, мнения и публикации на посетители, клиенти или други лица извън Savetitenafarmacevta.bg, принадлежат на автора си. Savetitenafarmacevta.bg не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от сайта на Savetitenafarmacevta.bg, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този  блог.

Промяна на условията и правилата за ползване на блога

Savetitenafarmacevta.bg си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в блога. Ако не сте съгласни с настоящите условия за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате блога на Savetitenafarmacevta.bg и унищожите материалите, които сте свалили, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.